Pozvánka na výstavu

Ve středu 17. 10. se uskuteční prohlídka výstavy Františka Kupky ve Valdštejnské jízdárně. Sraz je v 15.50 v jízdárně, vstupné pro studenty do 26 let zdarma.

Termíny doktorského, diplomního a bakalářského semináře

Termíny doktorského, diplomního a bakalářského semináře v letním semestru.

Zájemci o vystoupení především v diplomním a bakalářském semináři nechť píší na adresy organizátorů návrhy názvů a termínů svých příspěvků. Uzávěrka je středa 10. 10. 2018. V rámci jednoho diplomního semináře mohou vystoupit pouze 2 referující,

Studium v zahraničí – USA, Latinská Amerika, Kanada a Evropa

Bylo vyhlášeno výběrového řízení na studijní pobyty v akademickém roce 2019/20 v rámci meziuniverzitních smluv: USA, Latinská Amerika, Kanada a Evropa. Fakultní uzávěrka podávání přihlášek je 6. 11. 2018.

Podrobnosti včetně seznamu konkrétních univerzit naleznou Vaši studenti zde.

Studium v zahraničí – mezinárodní smlouvy

Zahraniční oddělení informuje o nabídce stipendijních pobytů pro studenty a akademické pracovníky UK, které se uskuteční v rámci rozpisu kvót mezinárodních smluv v akademickém roce 2019/2020.

Podrobnosti včetně termínů odevzdání materiálů na Zahraniční oddělení FF UK naleznete zde.