OBHAJOBY DIPLOMOVÝCH PRACÍ A STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

6. září 2018

     Závaznou přihlášku odevzdává student elektronicky, a to nejpozději 12. července 2018.

Elektronickou verzi práce (totožnou s verzí tištěnou) musí student nejpozději 9. srpna 2018 vložit do SIS na adrese https://is.cuni.cz/studium v modulu „Témata prací (Výběr práce)“.

STÁTNÍ ZKOUŠKA BAKALÁŘSKÁ

6. září 2018

Závaznou přihlášku odevzdává student elektronicky, a to nejpozději do 12. července 2018.

Elektronickou verzi práce (totožnou s verzí tištěnou) musí student nejpozději 9. srpna 2018 vložit do SIS na adrese https://is.cuni.cz/studium v modulu „Témata prací (Výběr práce)“.