Doktorský, diplomní a bakalářský seminář

Každý/á student/ka má povinnost absolvovat bakalářský, respektive diplomní seminář a získat dva zápočty za dvě vystoupení, na kterých bude prezentován vývoj psaní závěrečné práce. První vystoupení se může uskutečnit pouze poté, co bylo téma závěrečné práce oficiálně přihlášeno. Druhé vystoupení pak probíhá na základě konzultace studenta/ky se školitelem nad třetinou napsaného textu; vystoupení bude zařazeno na program pouze po potvrzení výše zmíněné konzultace školitelem organizátorům semináře.

Termíny doktorského, diplomního a bakalářského semináře budou vypsány do 1. 10. 2018.