Diplomní a bakalářský seminář

Každý/á student/ka má povinnost absolvovat Bakalářský, resp. Diplomní seminář a získat dva zápočty za dvě vystoupení, na kterých bude prezentován vývoj psaní závěrečné práce. První vystoupení se bude moci uskutečnit pouze poté, co bylo téma závěrečné práce oficiálně přihlášeno. Druhé vystoupení pak na základě konzultace studenta/ky se školitelem nad třetinou napsaného textu; vystoupení bude zařazeno na program pouze po potvrzení výše zmíněné konzultace školitelem organizátorům semináře.

5. 10. 2017

Seminář se nekoná.

Jsou vypsány termíny doktorského, diplomního a bakalářského semináře a studenti a studentky magisterského a bakalářského studia se mohou začít přihlašovat k jednotlivým datům.

Maximální počty vystupujících:

Doktorský seminář: 1

Diplomní seminář: 2

Bakalářský seminář: 4


12. 10. 2017

DOKTORSKÝ SEMINÁŘ

Martina Krejčová: Josef Bartoš a jeho pojetí kulturního regionalismu


19. 10. 2017

BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ

Seminář pro absenci referátu odpadá.


26. 10. 2017

Dadejík, Ondřej–Stejskal, Jakub: O estetických podmínkách muzeálního exponátu


2. 11. 2017

DOKTORSKÝ SEMINÁŘ

Seminář z organizačních důvodů odpadá.


9. 11. 2017

DOKTORSKÝ SEMINÁŘ

Jan Hlávka


16. 11. 2017

BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ

Kristýna Prokůpková

Marie Sušánková

Karel Kolář

Robert Smutný


23. 11. 2017

DIPLOMNÍ SEMINÁŘ

Šárka Lojdová


30. 11. 2017

DOKTORSKÝ SEMINÁŘ

Vladimír Soško


7. 12. 2017

DIPLOMNÍ SEMINÁŘ

Filip Pátek

Zuzana Martinková: Tri učebnice estetiky (Hugh Blair, Johann Joachim Eschenburg a Johann August Eberhard)


14. 12. 2017

DOKTORSKÝ SEMINÁŘ

Daniela Matysová


19. 12. 2017

DOKTORSKÝ SEMINÁŘ – ÚTERÝ

Antonín Policar

Seminář se koná výjimečně v úterý, čtvrteční termín tento týden odpadá.


4. 1. 2018

DOKTORSKÝ SEMINÁŘ

Sabrina Muchová


11. 1. 2018

DOKTORSKÝ SEMINÁŘ

Václav Magid


Zájemci o vystoupení nechť píší na adresy organizátorů semináře návrhy názvů a termínů svých příspěvků. Uzávěrka je ČTVRTEK 12. 10. 2017. V rámci jednoho diplomního semináře mohou vystoupit pouze dva referující, v rámci bakalářského semináře 4. vystupující. Ti, na které se nedostane, se stanou náhradníky, nebo budou mít zajištěný termín v příštím semestru.